donderdag 7 februari 2013

Ontdekking van Antwerpen: week 5

In Borgerhout is er sinds 2000 een vondelingenschuif. De vondelingenschuif is echter geen nieuw concept, maar al heel erg oud. Op de binnenplaats van het Maagdenhuis is nog zo'n ouderwetse schuif te vinden. De kinderen die daarin gelegd werden, werden opgenomen in het weeshuis.

In dit filmpje zie je het hoe dit werkte.

In Borgerhout is a foundling slide. The slide isn't a new concept but very old. On het courtyard of the Maagdenhuis is still an oldfashion slide. Children how where put in, where taking in the orphanage. In this film you can see how it worked.

Love, Tante Izzy Pin It Now!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten